CENTRUM TERAPII LOGOPEDYCZNEI I NEUROLOGOPEDYCZNEJ 

AKADEMIA MOWY

Gdynia - Orłowo ul. Wrocławska 100d

 

logopedia

neurologopedia

emisja głosu

wyrazistość mowy

terapia jąkania


 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy w naszym centrum logopedycznym. Gabinet powstał w 2004 r w Gdyni. W tym czasie przeprowadziłyśmy wiele terapii i projektów m.in.: terapię zaburzeń artykulacyjnych u dzieci i młodzieży, warsztaty dykcyjne dla dorosłych, wczesne wspomaganie logopedyczne dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Gdyni, turnusy terapeutyczne dla osób jąkających, rozwój mowy dzieci z orm, przygotowywanie dziennikarzy i prezenterów m.in.: telewizji Teletronik, Wybrzeże, terapię osób z rozszczepem podniebienia, terapię dzieci autystycznych, szkolenia z zakresu emisji głosu dla wielu pomorskich szkół... Oferujemy Państwu wysokospecjalistyczną pomoc realizowaną przez dobrze wyszkolonych terapeutów.


Oferujemy:

specjalistyczną terapię neurologopedyczną:

- ocenę rozwoju mowy dziecka

- stymulację rozwoju mowy i języka dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

- terapię dzieci z wadami genetycznymi (m.in.: zespół Downa, Aperta, Williamsa)

- terapię dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu

- terapie dzieci z mózgowym porażeniem

- terapię osób z rozszczepem podniebienia

- terapię zaburzeń komunikacji dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera

- intensywną terapię jąkania

- terapię mowy po udarach i urazach mózgu (afazja, dyzartria)

terapię logopedyczną:

- terapię zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych

- ćwiczenia wyrazistości mowy

logopedię medialną

warsztaty z emisji głosu


Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.


Zapisy na terapię:

502-082-477 lub  507-702-190 - sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 18.00)

Uwagi dotyczące terapii: 502-08
2-477 - Agnieszka Rykaczewska