white_on_285_cpjpg

PRACOWNIA "AKADEMIA MOWY"   Gdynia - Orłowo ul. Wrocławska 100d 

                   tel.: 502 082 477            

 

logopedia

neurologopedia

emisja głosu

Tomatis®

wczesna interwencja logopedyczna

terapia jąkania

szkolenia

 

Zapraszam Państwa do skorzystania z pomocy w moim centrum logopedycznym. Gabinet powstał w 2004 r w Gdyni. W tym czasie przeprowadziłam wiele terapii i projektów m.in.: terapię zaburzeń artykulacyjnych u dzieci i młodzieży, warsztaty dykcyjne dla dorosłych, wczesne wspomaganie logopedyczne dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Gdyni, turnusy terapeutyczne dla osób jąkających, rozwój mowy dzieci z orm, przygotowywanie dziennikarzy i prezenterów m.in.: telewizji Teletronik, Wybrzeże, terapię osób z rozszczepem podniebienia, terapię dzieci autystycznych, warsztaty z logopedii artystycznej dla seniorów Wojska Polskiego, szkolenia z zakresu emisji głosu dla wielu pomorskich szkół... Proponuję również stymulację neurosensoryczną metodą Tomatisa ® .
Oferuję Państwu wysokospecjalistyczną pomoc realizowaną przez dobrze wyszkolonych terapeutów.

Agnieszka Rykaczewska


Oferujemy:

specjalistyczną terapię neurologopedyczną:

- ocenę rozwoju mowy dziecka

- stymulację rozwoju mowy i języka dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

- terapię dzieci z wadami genetycznymi (m.in.: zespół Downa, Aperta, Williamsa)

- terapię dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu

- terapie dzieci z mózgowym porażeniem

- terapię osób z rozszczepem podniebienia

- terapię zaburzeń komunikacji dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera

- intensywną terapię jąkania

- terapię mowy po udarach i urazach mózgu (afazja, dyzartria)

terapię logopedyczną:

- terapię zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych

- ćwiczenia wyrazistości mowy

wczesną interwencję logopedyczną

trening słuchowy metodą Tomatisa

logopedię medialną

warsztaty z emisji głosu

szkolenia specjalistyczne


Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Placówka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.