Zapraszamy na terapię i szkoleniaProwadzimy zajęcia stacjonarne i w formie on-line

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji neurosensorycznej.

Terapia Jąkania

Kompleksowa terapia jąkania odbędzie się od 9 do 15.08.2021 r. Więcej:

szkolenia z zakresu dysleksji

Szkolenia z metodyki pracy nad różnorodnymi aspektami pracy nad problemami dyslektycznymi.

Test uwagi słuchowej 

Badanie pozwala ocenić, jakimi możliwościami słuchania, a także słuchania samej siebie dysponuje badana osoba.

Szkolenia on - line

Emisja i higiena głosu

Zajęcia przygotowane są dla osób świadomych własnych niedoskonałości emisyjnych oraz dla tych, którym zależy na perfekcyjnej wymowie i nośności głosu.

Szkolenia dla rad pedagogicznych
Oferta skierowana do placówek edukacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Proszę przychodzić punktualnie na umówione spotkanie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną poczekalnia jest nieczynna.

W placówce obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos.

Pacjent niepełnoletni może być pod opieką tylko jednego rodzica / opiekuna.