Zapraszamy na terapię i szkoleniaProwadzimy zajęcia stacjonarne i w formie on-line

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji neurosensorycznej.

Terapia Jąkania

Kompleksowa terapia jąkania odbędzie się od 8 do 16.08.2020 r. Więcej:

szkolenia z zakresu dysleksji

Szkolenia z metodyki pracy nad różnorodnymi aspektami pracy nad problemami dyslektycznymi.

Test uwagi słuchowej 

Badanie pozwala ocenić, jakimi możliwościami słuchania, a także słuchania samej siebie dysponuje badana osoba.

Terapia jąkania małych dzieci

Program adresowany jest dla małych dzieci z problemem niepłynności mowy - do 6 roku życia. Oparty jest na pracy terapeutycznej całej rodziny, a nie tylko dziecka.

Szkolenia on - line

Emisja i higiena głosu

Zajęcia przygotowane są dla osób świadomych własnych niedoskonałości emisyjnych oraz dla tych, którym zależy na perfekcyjnej wymowie i nośności głosu.

Szkolenia dla rad pedagogicznych
Oferta skierowana do placówek edukacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.