Autorskie szkolenia Hanny Sobisz pokazujące nowatorskie spojrzenie na problematykę dysleksji.

 Hanna Sobisz (polonista, spec. terapii dysleksji, glottodydaktyk, neurologopeda, logopeda medialny, spec. emisji głosu).
Jest autorką 23 gier edukacyjnych wydanych w Multigrze i Aleksandrze.

Praca nad dysleksją - szkolenie on-line dla terapeutów, pedagogów, rodziców i studentów.

W szkoleniu będzie pokazana praca nad koncentracją i uważnością - niezbędnymi elementami przy każdej pracy umysłowej. Zaproponowany zostanie cykl ćwiczeń językowych, gramatycznych, słownikowych i stylistycznych. Wszystko to ma wspomóc pracę mózgu i tworzyć nowe pola neuronalne.

Skuteczna ortografia dla dysortografików - szkolenie on - line dla nauczycieli, terapeutów, studentów i rodziców.
Ramowy program szkolenia:
1. Garść teorii (ortografia, historia, morfologia, umowność, kodyfikacja ortograficzna).
2. Świat głosek- świat liter- droga dziecka do ortografii.
3. Metody pracy nad ortografią
- porównanie morfologiczne
- użycie „tradycyjnych” zasad ortograficznych
- użycie „statystycznych” zasad ortograficznych
- wykorzystanie liter podstawowych i niepodstawowych.
4. Praktyka
- garść przykładowych ćwiczeń ortograficznych
- zestaw gier ortograficznych.

Organizacja szkoleń:

- Szkolenia odbywają się w formie webinarium
- Zapisani uczestnicy otrzymają link do wydarzenia, dzięki któremu będą mogli wziąć z nim udział.
- Osoby zapisane na szkolenie dostaną mailem skrypt zajęć, który będzie można wydrukować i śledzić treść szkolenia
- do udziału w szkoleniu potrzeby jest Internet i komputer lub telefon
- webinaria prowadzone są przez platformę zoom